.. MediaTitle Speaker Size Duration
000 Introduction of Quran [1 of 4]

تعارف قرآن [1/4]

Dr. Israr Ahmed 62.46 MB 0:50
000 Introduction of Quran [2 of 4]

تعارف قرآن [2/4]

Dr. Israr Ahmed 58.58 MB 0:50
000 Introduction of Quran [3 of 4]

تعارف قرآن [3/4]

Dr. Israr Ahmed 63.88 MB 0:50
000 Introduction of Quran [4 of 4]

تعارف قرآن [4/4]

Dr. Israr Ahmed 59.45 MB 0:50
001 Surah Al-Fateha [1 of 4]

تفسيرسورہ الفاتحہ [1/4]

Dr. Israr Ahmed 64.63 MB 0:50
001 Surah Al-Fateha [2 of 4]

تفسيرسورہ الفاتحہ [2/4]

Dr. Israr Ahmed 66.23 MB 0:50
001 Surah Al-Fateha [3 of 4]

تفسيرسورہ الفاتحہ [3/4]

Dr. Israr Ahmed 66.79 MB 0:50
001 Surah Al-Fateha [4 of 4]

تفسيرسورہ الفاتحہ [4/4]

Dr. Israr Ahmed 62.50 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [01 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [01/47]

Dr. Israr Ahmed 65.84 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [02 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [02/47]

Dr. Israr Ahmed 62.84 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [03 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [03/47]

Dr. Israr Ahmed 67.11 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [04 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [04/47]

Dr. Israr Ahmed 62.22 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [05 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [05/47]

Dr. Israr Ahmed 66.62 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [06 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [06/47]

Dr. Israr Ahmed 63.54 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [07 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [07/47]

Dr. Israr Ahmed 63.35 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [08 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [08/47]

Dr. Israr Ahmed 63.89 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [09 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [09/47]

Dr. Israr Ahmed 73.28 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [10 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [10/47]

Dr. Israr Ahmed 83.56 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [11 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [11/47]

Dr. Israr Ahmed 61.42 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [12 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [12/47]

Dr. Israr Ahmed 66.37 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [13 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [13/47]

Dr. Israr Ahmed 59.51 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [14 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [14/47]

Dr. Israr Ahmed 59.76 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [15 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [15/47]

Dr. Israr Ahmed 61.69 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [16 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [16/47]

Dr. Israr Ahmed 58.67 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [17 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [17/47]

Dr. Israr Ahmed 58.49 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [18 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [18/47]

Dr. Israr Ahmed 57.43 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [19 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [19/47]

Dr. Israr Ahmed 60.34 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [20 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [20/47]

Dr. Israr Ahmed 56.75 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [21 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [21/47]

Dr. Israr Ahmed 59.27 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [22 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [22/47]

Dr. Israr Ahmed 66.98 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [23 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [23/47]

Dr. Israr Ahmed 82.06 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [24 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [24/47]

Dr. Israr Ahmed 0.00 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [25 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [25/47]

Dr. Israr Ahmed 42.10 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [26 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [26/47]

Dr. Israr Ahmed 104.44 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [27 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [27/47]

Dr. Israr Ahmed 65.69 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [28 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [28/47]

Dr. Israr Ahmed 56.89 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [29 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [29/47]

Dr. Israr Ahmed 62.47 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [30 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [30/47]

Dr. Israr Ahmed 54.03 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [31 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [31/47]

Dr. Israr Ahmed 54.26 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [32 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [32/47]

Dr. Israr Ahmed 62.72 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [33 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [33/47]

Dr. Israr Ahmed 71.90 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [34 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [34/47]

Dr. Israr Ahmed 80.54 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [35 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [35/47]

Dr. Israr Ahmed 62.82 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [36 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [36/47]

Dr. Israr Ahmed 69.38 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [37 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [37/47]

Dr. Israr Ahmed 65.86 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [38 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [38/47]

Dr. Israr Ahmed 71.74 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [39 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [39/47]

Dr. Israr Ahmed 65.01 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [40 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [40/47]

Dr. Israr Ahmed 68.06 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [41 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [41/47]

Dr. Israr Ahmed 54.54 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [42 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [42/47]

Dr. Israr Ahmed 65.85 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [43 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [43/47]

Dr. Israr Ahmed 64.25 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [44 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [44/47]

Dr. Israr Ahmed 65.10 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [45 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [45/47]

Dr. Israr Ahmed 133.03 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [46 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [46/47]

Dr. Israr Ahmed 71.18 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [47 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [47/47]

Dr. Israr Ahmed 48.31 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [01 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [01/20]

Dr. Israr Ahmed 35.78 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [02 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [02/20]

Dr. Israr Ahmed 36.80 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [03 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [03/20]

Dr. Israr Ahmed 36.04 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [04 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [04/20]

Dr. Israr Ahmed 50.71 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [05 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [05/20]

Dr. Israr Ahmed 65.73 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [06 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [06/20]

Dr. Israr Ahmed 41.46 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [07 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [07/20]

Dr. Israr Ahmed 44.08 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [08 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [08/20]

Dr. Israr Ahmed 41.20 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [09 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [09/20]

Dr. Israr Ahmed 39.81 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [10 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [10/20]

Dr. Israr Ahmed 40.63 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [11 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [11/20]

Dr. Israr Ahmed 43.04 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [12 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [12/20]

Dr. Israr Ahmed 39.75 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [13 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [13/20]

Dr. Israr Ahmed 42.63 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [14 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [14/20]

Dr. Israr Ahmed 41.66 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [15 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [15/20]

Dr. Israr Ahmed 41.14 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [16 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [16/20]

Dr. Israr Ahmed 41.37 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [17 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [17/20]

Dr. Israr Ahmed 40.25 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [18 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [18/20]

Dr. Israr Ahmed 41.11 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [19 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [19/20]

Dr. Israr Ahmed 77.17 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [20 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [20/20]

Dr. Israr Ahmed 42.59 MB 0:50
004 Surah Nisa [01 of 26]

تفسير سورہ النساء [01/26]

Dr. Israr Ahmed 43.21 MB 0:50
004 Surah Nisa [02 of 26]

تفسير سورہ النساء [02/26]

Dr. Israr Ahmed 45.52 MB 0:50
004 Surah Nisa [03 of 26]

تفسير سورہ النساء [03/26]

Dr. Israr Ahmed 35.56 MB 0:50
004 Surah Nisa [04 of 26]

تفسير سورہ النساء [04/26]

Dr. Israr Ahmed 36.55 MB 0:50
004 Surah Nisa [05 of 26]

تفسير سورہ النساء [05/26]

Dr. Israr Ahmed 42.48 MB 0:50
004 Surah Nisa [06 of 26]

تفسير سورہ النساء [06/26]

Dr. Israr Ahmed 41.71 MB 0:50
004 Surah Nisa [07 of 26]

تفسير سورہ النساء [07/26]

Dr. Israr Ahmed 42.09 MB 0:50
004 Surah Nisa [08 of 26]

تفسير سورہ النساء [08/26]

Dr. Israr Ahmed 40.01 MB 0:50
004 Surah Nisa [09 of 26]

تفسير سورہ النساء [09/26]

Dr. Israr Ahmed 41.46 MB 0:50
004 Surah Nisa [10 of 26]

تفسير سورہ النساء [10/26]

Dr. Israr Ahmed 39.18 MB 0:50
004 Surah Nisa [11 of 26]

تفسير سورہ النساء [11/26]

Dr. Israr Ahmed 39.55 MB 0:50
004 Surah Nisa [12 of 26]

تفسير سورہ النساء [12/26]

Dr. Israr Ahmed 41.40 MB 0:50
004 Surah Nisa [13 of 26]

تفسير سورہ النساء [13/26]

Dr. Israr Ahmed 39.53 MB 0:50
004 Surah Nisa [14 of 26]

تفسير سورہ النساء [14/26]

Dr. Israr Ahmed 43.44 MB 0:50
004 Surah Nisa [15 of 26]

تفسير سورہ النساء [15/26]

Dr. Israr Ahmed 36.17 MB 0:50
004 Surah Nisa [16 of 26]

تفسير سورہ النساء [16/26]

Dr. Israr Ahmed 40.88 MB 0:50
004 Surah Nisa [17 of 26]

تفسير سورہ النساء [17/26]

Dr. Israr Ahmed 38.04 MB 0:50
004 Surah Nisa [18 of 26]

تفسير سورہ النساء [18/26]

Dr. Israr Ahmed 38.56 MB 0:50
004 Surah Nisa [19 of 26]

تفسير سورہ النساء [19/26]

Dr. Israr Ahmed 40.95 MB 0:50
004 Surah Nisa [20 of 26]

تفسير سورہ النساء [20/26]

Dr. Israr Ahmed 40.74 MB 0:50
004 Surah Nisa [21 of 26]

تفسير سورہ النساء [21/26]

Dr. Israr Ahmed 41.46 MB 0:50
004 Surah Nisa [22 of 26]

تفسير سورہ النساء [22/26]

Dr. Israr Ahmed 41.69 MB 0:50
004 Surah Nisa [23 of 26]

تفسير سورہ النساء [23/26]

Dr. Israr Ahmed 42.72 MB 0:50
004 Surah Nisa [24 of 26]

تفسير سورہ النساء [24/26]

Dr. Israr Ahmed 41.81 MB 0:50
004 Surah Nisa [25 of 26]

تفسير سورہ النساء [25/26]

Dr. Israr Ahmed 40.59 MB 0:50
004 Surah Nisa [26 of 26]

تفسير سورہ النساء [26/26]

Dr. Israr Ahmed 39.10 MB 0:50
005 Surah Maeda [01 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [01/18]

Dr. Israr Ahmed 42.51 MB 0:50
005 Surah Maeda [02 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [02/18]

Dr. Israr Ahmed 1.64 MB 0:50
005 Surah Maeda [03 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [03/18]

Dr. Israr Ahmed 41.74 MB 0:50
005 Surah Maeda [04 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [04/18]

Dr. Israr Ahmed 40.45 MB 0:50
005 Surah Maeda [05 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [05/18]

Dr. Israr Ahmed 41.88 MB 0:50
005 Surah Maeda [06 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [06/18]

Dr. Israr Ahmed 40.09 MB 0:50
005 Surah Maeda [07 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [07/18]

Dr. Israr Ahmed 40.71 MB 0:50
005 Surah Maeda [08 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [08/18]

Dr. Israr Ahmed 41.93 MB 0:50
005 Surah Maeda [09 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [09/18]

Dr. Israr Ahmed 42.92 MB 0:50
005 Surah Maeda [10 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [10/18]

Dr. Israr Ahmed 44.33 MB 0:50
005 Surah Maeda [11 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [11/18]

Dr. Israr Ahmed 43.02 MB 0:50
005 Surah Maeda [12 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [12/18]

Dr. Israr Ahmed 42.67 MB 0:50
005 Surah Maeda [13 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [13/18]

Dr. Israr Ahmed 42.57 MB 0:50
005 Surah Maeda [14 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [14/18]

Dr. Israr Ahmed 38.27 MB 0:50
005 Surah Maeda [15 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [15/18]

Dr. Israr Ahmed 42.66 MB 0:50
005 Surah Maeda [16 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [16/18]

Dr. Israr Ahmed 46.39 MB 0:50
005 Surah Maeda [17 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [17/18]

Dr. Israr Ahmed 39.21 MB 0:50
005 Surah Maeda [18 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [18/18]

Dr. Israr Ahmed 41.38 MB 0:50
050 Surah Qaaf [1 of 2]

تفسیرسورۃ ق [1/2]

Dr. Israr Ahmed 128.08 MB 0:50
050 Surah Qaaf [2 of 2]

تفسیرسورۃ ق [2/2]

Dr. Israr Ahmed 127.77 MB 0:50
051 Surah Az Zariat [1 of 2]

تفسیرسورۃ الذّاریات [1/2]

Dr. Israr Ahmed 66.12 MB 0:50
051 Surah Az Zariat [2 of 2]

تفسیرسورۃ الذّاریات [2/2]

Dr. Israr Ahmed 83.50 MB 0:50
052 Surah Toor

تفسیرسورۃ الطور

Dr. Israr Ahmed 68.50 MB 0:50
053 Surah An Najam [1 of 2]

تفسیرسورۃ النّجم [1/2]

Dr. Israr Ahmed 133.95 MB 0:50
053 Surah An Najam [2 of 2]

تفسیرسورۃ النّجم [2/2]

Dr. Israr Ahmed 132.66 MB 0:50
054 Surah Al Qamar [1 of 2]

تفسیرسورۃ القمر [1/2]

Dr. Israr Ahmed 46.17 MB 0:50
054 Surah Al Qamar [2 of 2]

تفسیرسورۃ القمر [2/2]

Dr. Israr Ahmed 75.19 MB 0:50
055 Al_Rehman [1 of 4]

تفسیرسورۃ الرّحمن [1/4]

Dr. Israr Ahmed 66.23 MB 0:50
055 Al_Rehman [2 of 4]

تفسیرسورۃ الرّحمن [2/4]

Dr. Israr Ahmed 65.07 MB 0:50
055 Al_Rehman [3 of 4]

تفسیرسورۃ الرّحمن [3/4]

Dr. Israr Ahmed 111.40 MB 0:50
055 Al_Rehman [4 of 4]

تفسیرسورۃ الرّحمن [4/4]

Dr. Israr Ahmed 72.46 MB 0:50
056 Surah Waqia [1 of 3]

تفسیر سورۃ الواقعہ [1/3]

Dr. Israr Ahmed 90.38 MB 0:50
056 Surah Waqia [2 of 3]

تفسیر سورۃ الواقعہ [2/3]

Dr. Israr Ahmed 46.53 MB 0:50
056 Surah Waqia [3 of 3]

تفسیر سورۃ الواقعہ [3/3]

Dr. Israr Ahmed 106.71 MB 0:50
057 Surah Hadeed [1 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [1/9]

Dr. Israr Ahmed 133.64 MB 0:50
057 Surah Hadeed [2 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [2/9]

Dr. Israr Ahmed 85.88 MB 0:50
057 Surah Hadeed [3 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [3/9]

Dr. Israr Ahmed 134.29 MB 0:50
057 Surah Hadeed [4 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [4/9]

Dr. Israr Ahmed 70.01 MB 0:50
057 Surah Hadeed [5 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [5/9]

Dr. Israr Ahmed 65.10 MB 0:50
057 Surah Hadeed [6 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [6/9]

Dr. Israr Ahmed 68.83 MB 0:50
057 Surah Hadeed [7 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [7/9]

Dr. Israr Ahmed 66.83 MB 0:50
057 Surah Hadeed [8 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [8/9]

Dr. Israr Ahmed 112.06 MB 0:50
057 Surah Hadeed [9 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [9/9]

Dr. Israr Ahmed 19.77 MB 0:50
058 Surah Mujadila [1 of 5]

سورۃ المجادلہ [1/5]

Dr. Israr Ahmed 46.92 MB 0:50
058 Surah Mujadila [2 of 5]

سورۃ المجادلہ [2/5]

Dr. Israr Ahmed 75.50 MB 0:50
058 Surah Mujadila [3 of 5]

سورۃ المجادلہ [3/5]

Dr. Israr Ahmed 40.75 MB 0:50
058 Surah Mujadila [4 of 5]

سورۃ المجادلہ [4/5]

Dr. Israr Ahmed 21.89 MB 0:50
058 Surah Mujadila [5 of 5]

سورۃ المجادلہ [5/5]

Dr. Israr Ahmed 42.12 MB 0:50
059 Surah Hashar [1 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [1/7]

Dr. Israr Ahmed 38.10 MB 0:50
059 Surah Hashar [2 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [2/7]

Dr. Israr Ahmed 63.77 MB 0:50
059 Surah Hashar [3 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [3/7]

Dr. Israr Ahmed 58.64 MB 0:50
059 Surah Hashar [4 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [4/7]

Dr. Israr Ahmed 70.95 MB 0:50
059 Surah Hashar [5 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [5/7]

Dr. Israr Ahmed 50.70 MB 0:50
059 Surah Hashar [6 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [6/7]

Dr. Israr Ahmed 65.65 MB 0:50
059 Surah Hashar [7 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [7/7]

Dr. Israr Ahmed 57.05 MB 0:50
060 Surah Mumtahina [1 of 5]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [1/5]

Dr. Israr Ahmed 67.05 MB 0:50
060 Surah Mumtahina [2 of 5]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [2/5]

Dr. Israr Ahmed 54.89 MB 0:50
060 Surah Mumtahina [3 of 5]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [3/5]

Dr. Israr Ahmed 55.33 MB 0:50
060 Surah Mumtahina [4 of 5]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [4/5]

Dr. Israr Ahmed 42.24 MB 0:50
060 Surah Mumtahina [5 of 5]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [5/5]

Dr. Israr Ahmed 76.75 MB 0:50
061 Surah As-Saff [1 of 5]

تفسير سورہ الصّف [1/5]

Dr. Israr Ahmed 86.28 MB 0:50
061 Surah As-Saff [2 of 5]

تفسير سورہ الصّف [2/5]

Dr. Israr Ahmed 58.48 MB 0:50
061 Surah As-Saff [3 of 5]

تفسير سورہ الصّف [3/5]

Dr. Israr Ahmed 68.48 MB 0:50
061 Surah As-Saff [4 of 5]

تفسير سورہ الصّف [4/5]

Dr. Israr Ahmed 74.85 MB 0:50
061 Surah As-Saff [5 of 5]

تفسير سورہ الصّف [5/5]

Dr. Israr Ahmed 74.03 MB 0:50
062 Surah As-Saff [1 of 2]

تفسير سورہ الصّف [1/2]

Dr. Israr Ahmed 90.39 MB 0:50
062 Surah As-Saff [2 of 2]

تفسير سورہ الصّف [2/2]

Dr. Israr Ahmed 65.93 MB 0:50
063 Surah Munafiqoon

تفسیرسورۃ المنافقون

Dr. Israr Ahmed 0.00 MB 0:50
064 Surah Mumtahina [1 of 3]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [1/3]

Dr. Israr Ahmed 120.99 MB 0:50
064 Surah Mumtahina [2 of 3]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [2/3]

Dr. Israr Ahmed 71.67 MB 0:50
064 Surah Mumtahina [3 of 3]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [3/3]

Dr. Israr Ahmed 47.29 MB 0:50
065 Surah Mumtahina [1 of 2]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [1/2]

Dr. Israr Ahmed 57.42 MB 0:50
065 Surah Mumtahina [2 of 2]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [2/2]

Dr. Israr Ahmed 57.18 MB 0:50
066 Surah Tehreem [1 of 3]

تفسیر سورۃ التّحریم [1/3]

Dr. Israr Ahmed 77.22 MB 0:50
066 Surah Tehreem [2 of 3]

تفسیر سورۃ التّحریم [2/3]

Dr. Israr Ahmed 78.76 MB 0:50
066 Surah Tehreem [3 of 3]

تفسیر سورۃ التّحریم [3/3]

Dr. Israr Ahmed 73.37 MB 0:50
067 Surah Al-Mulk [1 of 3]

تفسیر سورۃ الملک [1/3]

Dr. Israr Ahmed 75.56 MB 0:50
067 Surah Al-Mulk [2 of 3]

تفسیر سورۃ الملک [2/3]

Dr. Israr Ahmed 45.01 MB 0:50
067 Surah Al-Mulk [3 of 3]

تفسیر سورۃ الملک [3/3]

Dr. Israr Ahmed 88.41 MB 0:50
068 Surah Al-Qalam

تفسیر سورۃ القلم

Dr. Israr Ahmed 190.13 MB 0:50
069 Surah Al-Haqqa [1 of 2]

تفسیر سورۃ الحاقہ  [1/2]

Dr. Israr Ahmed 66.66 MB 0:50
069 Surah Al-Haqqa [2 of 2]

تفسیر سورۃ الحاقہ  [2/2]

Dr. Israr Ahmed 78.29 MB 0:50
070 Surah Al Maarij [1 of 4]

تفسیر سورۃ المعارج [1/4]

Dr. Israr Ahmed 43.48 MB 0:50
070 Surah Al Maarij [2 of 4]

تفسیر سورۃ المعارج [2/4]

Dr. Israr Ahmed 23.63 MB 0:50
070 Surah Al Maarij [3 of 4]

تفسیر سورۃ المعارج [3/4]

Dr. Israr Ahmed 60.71 MB 0:50
070 Surah Al Maarij [4 of 4]

تفسیر سورۃ المعارج [4/4]

Dr. Israr Ahmed 53.65 MB 0:50
071 Surah Nooh

تفسیر سورۃ نوح

Dr. Israr Ahmed 76.41 MB 0:50
072 Surah Jin [1 of 2]

تفسیر سورۃ الجن [1/2]

Dr. Israr Ahmed 81.12 MB 0:50
072 Surah Jin [2 of 2]

تفسیر سورۃ الجن [2/2]

Dr. Israr Ahmed 74.99 MB 0:50
073 Surah Al-Muzammil [1 of 4]

تفسیر سورۃ المزمل [1/4]

Dr. Israr Ahmed 82.76 MB 0:50
073 Surah Al-Muzammil [2 of 4]

تفسیر سورۃ المزمل [2/4]

Dr. Israr Ahmed 46.92 MB 0:50
073 Surah Al-Muzammil [3 of 4]

تفسیر سورۃ المزمل [3/4]

Dr. Israr Ahmed 80.41 MB 0:50
073 Surah Al-Muzammil [4 of 4]

تفسیر سورۃ المزمل [4/4]

Dr. Israr Ahmed 41.13 MB 0:50
074 Surah Al-Muddassir [1 of 4]

تفسیر سورۃ المدثر [1/4]

Dr. Israr Ahmed 69.58 MB 0:50
074 Surah Al-Muddassir [2 of 4]

تفسیر سورۃ المدثر [2/4]

Dr. Israr Ahmed 69.69 MB 0:50
074 Surah Al-Muddassir [3 of 4]

تفسیر سورۃ المدثر [3/4]

Dr. Israr Ahmed 71.86 MB 0:50
074 Surah Al-Muddassir [4 of 4]

تفسیر سورۃ المدثر [4/4]

Dr. Israr Ahmed 79.38 MB 0:50
075 Surah Al-Qayamah [1 of 5]

تفسیر سورۃ القیامہ [1/5]

Dr. Israr Ahmed 59.95 MB 0:50
075 Surah Al-Qayamah [2 of 5]

تفسیر سورۃ القیامہ [2/5]

Dr. Israr Ahmed 57.33 MB 0:50
075 Surah Al-Qayamah [3 of 5]

تفسیر سورۃ القیامہ [3/5]

Dr. Israr Ahmed 64.24 MB 0:50
075 Surah Al-Qayamah [4 of 5]

تفسیر سورۃ القیامہ [4/5]

Dr. Israr Ahmed 62.35 MB 0:50
075 Surah Al-Qayamah [5 of 5]

تفسیر سورۃ القیامہ [5/5]

Dr. Israr Ahmed 3.26 MB 0:50
076 Surah Ad-Dahar [1 of 4]

تفسير سورہ الدھر [1/4]

Dr. Israr Ahmed 62.97 MB 0:50
076 Surah Ad-Dahar [2 of 4]

تفسير سورہ الدھر [2/4]

Dr. Israr Ahmed 61.59 MB 0:50
076 Surah Ad-Dahar [3 of 4]

تفسير سورہ الدھر [3/4]

Dr. Israr Ahmed 63.58 MB 0:50
076 Surah Ad-Dahar [4 of 4]

تفسير سورہ الدھر [4/4]

Dr. Israr Ahmed 64.93 MB 0:50
077 Surah Al-Mursilaat [1 of 2]

تفسير سورہ المرسلات [1/2]

Dr. Israr Ahmed 66.38 MB 0:50
077 Surah Al-Mursilaat [2 of 2]

تفسير سورہ المرسلات [2/2]

Dr. Israr Ahmed 44.86 MB 0:50
078 Surah An-Naba

تفسير سورہ النباء

Dr. Israr Ahmed 92.01 MB 0:50
079 Surah Naaziat

تفسير سورہ النازعات

Dr. Israr Ahmed 104.96 MB 0:50
080 Surah Abas

تفسير سورہ عبس

Dr. Israr Ahmed 114.45 MB 0:50
081 Surah At-Takveer

تفسير سورہ التکوير

Dr. Israr Ahmed 119.60 MB 0:50
082 Surah Infitaar

تفسير سورہ الانفطار

Dr. Israr Ahmed 93.01 MB 0:50
083 Surah Muttaffifeen

تفسير سورہ المطففين

Dr. Israr Ahmed 104.07 MB 0:50
084 Surah Inshiqaq

تفسير سورہ الانشقاق

Dr. Israr Ahmed 127.41 MB 0:50
085 Surah Burooj

تفسير سورہ البروج

Dr. Israr Ahmed 136.23 MB 0:50
086 Surah Tariq

تفسير سورہ الطارق

Dr. Israr Ahmed 103.77 MB 0:50
087 Surah Aa’la

تفسير سورہ الاعلي

Dr. Israr Ahmed 99.63 MB 0:50
088 Surah Ghashiah

تفسير سورہ الغاشيہ

Dr. Israr Ahmed 99.58 MB 0:50
089 Surah Al-Fajar [1 of 2]

تفسير سورہ الفجر [1/2]

Dr. Israr Ahmed 84.76 MB 0:50
089 Surah Al-Fajar [2 of 2]

تفسير سورہ الفجر [2/2]

Dr. Israr Ahmed 36.82 MB 0:50
090 Surah Al-Balad

تفسير سورہ البلد

Dr. Israr Ahmed 53.49 MB 0:50
091 Surah Shams

تفسير سورہ الشمس

Dr. Israr Ahmed 96.84 MB 0:50
092 Surah Al-Lail

تفسير سورہ الليل

Dr. Israr Ahmed 44.20 MB 0:50
093 Surah Dhuha

تفسير سورہ الضحي

Dr. Israr Ahmed 84.77 MB 0:50
094 Surah Al-Inshirah

تفسير سورہ الانشراح

Dr. Israr Ahmed 73.15 MB 0:50
095 Surah At-Teen

تفسير سورہ التين

Dr. Israr Ahmed 69.11 MB 0:50
096 Surah Alaq [1 of 2]

تفسير سورہ العلق [1/2]

Dr. Israr Ahmed 77.25 MB 0:50
096 Surah Alaq [2 of 2]

تفسير سورہ العلق [2/2]

Dr. Israr Ahmed 99.51 MB 0:50
097 Surah Al-Qadar

تفسير سورہ القدر

Dr. Israr Ahmed 58.36 MB 0:50
098 Surah Bayyinah

تفسير سورہ البينہ

Dr. Israr Ahmed 71.32 MB 0:50
099 Surah Zilzaal

تفسير سورہ الزلزال

Dr. Israr Ahmed 35.71 MB 0:50
100 Aadiat   

 العاديات

Dr. Israr Ahmed 15.01 MB 0:50
101 Al-Qaria

 القاريہ

Dr. Israr Ahmed 73.11 MB 0:50
102 Takasur

التکاثر

Dr. Israr Ahmed 73.11 MB 0:50
103 Surah Asar [1 of 2]

تفسير سورہ العصر [1/2]

Dr. Israr Ahmed 71.30 MB 0:50
103 Surah Asar [2 of 2]

تفسير سورہ العصر [2/2]

Dr. Israr Ahmed 78.88 MB 0:50
104 Surah Humazah

تفسير سورہ الھمزہ

Dr. Israr Ahmed 65.64 MB 0:50
105 Surah Al-feel

 الفيل

Dr. Israr Ahmed 75.38 MB 0:50
106 Surah Al-Quresh

القريش

Dr. Israr Ahmed 75.38 MB 0:50
107 Surah Ma’oon

تفسير سورہ الماعون

Dr. Israr Ahmed 76.65 MB 0:50
108 Surah Kausar

الکوثر

Dr. Israr Ahmed 76.65 MB 0:50
109 Surah Kafiroon

تفسير سورہ الکافرون

Dr. Israr Ahmed 88.04 MB 0:50
110 Surah Al-Nasr

النصر

Dr. Israr Ahmed 88.04 MB 0:50
111 Surah Lahb

تفسير سورہ اللہب

Dr. Israr Ahmed 67.99 MB 0:50
112 Surah Ikhlas

تفسير سورہ الاخلاص

Dr. Israr Ahmed 70.58 MB 0:50
113 Surah Al-Falaq

تفسير سورہ الفلق

Dr. Israr Ahmed 88.44 MB 0:50
114 Surah Naas

تفسير سورہ الناس

Dr. Israr Ahmed 79.23 MB 0:50

0 Responses to “Dars-e-Quran by Dr. Israr Ahmad”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
website Stats

  • 455,152 Hits

Enter your email address to follow this Website and receive notifications of new updates by email.

Join 501 other followers

Adnan Chamkani Islamic Videos

Calendar

October 2019
M T W T F S S
« Jul    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Follow me on Twitter


ارتقاءِ حيات

اسلامی شعور کو جِلا بخشنے کی مبہم کوشش

مسنون دعائیں

قرآن مجید و حدیث سے مستند دعائیں جو برکت و رحمتوں کا خزانہ ہیں۔

داستان ستم

ظالم و شاطر لوگوں کی سچی کہانیاں

فانی دنیا

یہ دنیا فانی ہے۔۔۔اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔

Pukhto Adab aw Tareekh

Pukhto Shairy aw adabi Tolani

القرآن الکریم

A Portal of The Holy Qura'an | Islamic Articles | Speaches | Hamd o Naat | Poems | Wallpapers

Xpert Computers | Sales & Services Tarnab Farm

Desktops - Laptops - Accessories

%d bloggers like this: