.. MediaTitle Speaker Size Duration
000 Introduction of Quran [1 of 4]

تعارف قرآن [1/4]

Dr. Israr Ahmed 62.46 MB 0:50
000 Introduction of Quran [2 of 4]

تعارف قرآن [2/4]

Dr. Israr Ahmed 58.58 MB 0:50
000 Introduction of Quran [3 of 4]

تعارف قرآن [3/4]

Dr. Israr Ahmed 63.88 MB 0:50
000 Introduction of Quran [4 of 4]

تعارف قرآن [4/4]

Dr. Israr Ahmed 59.45 MB 0:50
001 Surah Al-Fateha [1 of 4]

تفسيرسورہ الفاتحہ [1/4]

Dr. Israr Ahmed 64.63 MB 0:50
001 Surah Al-Fateha [2 of 4]

تفسيرسورہ الفاتحہ [2/4]

Dr. Israr Ahmed 66.23 MB 0:50
001 Surah Al-Fateha [3 of 4]

تفسيرسورہ الفاتحہ [3/4]

Dr. Israr Ahmed 66.79 MB 0:50
001 Surah Al-Fateha [4 of 4]

تفسيرسورہ الفاتحہ [4/4]

Dr. Israr Ahmed 62.50 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [01 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [01/47]

Dr. Israr Ahmed 65.84 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [02 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [02/47]

Dr. Israr Ahmed 62.84 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [03 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [03/47]

Dr. Israr Ahmed 67.11 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [04 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [04/47]

Dr. Israr Ahmed 62.22 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [05 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [05/47]

Dr. Israr Ahmed 66.62 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [06 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [06/47]

Dr. Israr Ahmed 63.54 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [07 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [07/47]

Dr. Israr Ahmed 63.35 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [08 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [08/47]

Dr. Israr Ahmed 63.89 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [09 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [09/47]

Dr. Israr Ahmed 73.28 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [10 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [10/47]

Dr. Israr Ahmed 83.56 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [11 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [11/47]

Dr. Israr Ahmed 61.42 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [12 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [12/47]

Dr. Israr Ahmed 66.37 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [13 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [13/47]

Dr. Israr Ahmed 59.51 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [14 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [14/47]

Dr. Israr Ahmed 59.76 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [15 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [15/47]

Dr. Israr Ahmed 61.69 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [16 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [16/47]

Dr. Israr Ahmed 58.67 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [17 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [17/47]

Dr. Israr Ahmed 58.49 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [18 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [18/47]

Dr. Israr Ahmed 57.43 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [19 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [19/47]

Dr. Israr Ahmed 60.34 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [20 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [20/47]

Dr. Israr Ahmed 56.75 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [21 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [21/47]

Dr. Israr Ahmed 59.27 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [22 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [22/47]

Dr. Israr Ahmed 66.98 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [23 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [23/47]

Dr. Israr Ahmed 82.06 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [24 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [24/47]

Dr. Israr Ahmed 0.00 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [25 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [25/47]

Dr. Israr Ahmed 42.10 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [26 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [26/47]

Dr. Israr Ahmed 104.44 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [27 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [27/47]

Dr. Israr Ahmed 65.69 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [28 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [28/47]

Dr. Israr Ahmed 56.89 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [29 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [29/47]

Dr. Israr Ahmed 62.47 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [30 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [30/47]

Dr. Israr Ahmed 54.03 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [31 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [31/47]

Dr. Israr Ahmed 54.26 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [32 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [32/47]

Dr. Israr Ahmed 62.72 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [33 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [33/47]

Dr. Israr Ahmed 71.90 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [34 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [34/47]

Dr. Israr Ahmed 80.54 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [35 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [35/47]

Dr. Israr Ahmed 62.82 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [36 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [36/47]

Dr. Israr Ahmed 69.38 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [37 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [37/47]

Dr. Israr Ahmed 65.86 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [38 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [38/47]

Dr. Israr Ahmed 71.74 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [39 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [39/47]

Dr. Israr Ahmed 65.01 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [40 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [40/47]

Dr. Israr Ahmed 68.06 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [41 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [41/47]

Dr. Israr Ahmed 54.54 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [42 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [42/47]

Dr. Israr Ahmed 65.85 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [43 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [43/47]

Dr. Israr Ahmed 64.25 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [44 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [44/47]

Dr. Israr Ahmed 65.10 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [45 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [45/47]

Dr. Israr Ahmed 133.03 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [46 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [46/47]

Dr. Israr Ahmed 71.18 MB 0:50
002 Surah Al-Baqara [47 of 47]

تفسير سورہ البقرہ [47/47]

Dr. Israr Ahmed 48.31 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [01 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [01/20]

Dr. Israr Ahmed 35.78 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [02 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [02/20]

Dr. Israr Ahmed 36.80 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [03 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [03/20]

Dr. Israr Ahmed 36.04 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [04 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [04/20]

Dr. Israr Ahmed 50.71 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [05 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [05/20]

Dr. Israr Ahmed 65.73 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [06 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [06/20]

Dr. Israr Ahmed 41.46 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [07 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [07/20]

Dr. Israr Ahmed 44.08 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [08 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [08/20]

Dr. Israr Ahmed 41.20 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [09 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [09/20]

Dr. Israr Ahmed 39.81 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [10 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [10/20]

Dr. Israr Ahmed 40.63 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [11 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [11/20]

Dr. Israr Ahmed 43.04 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [12 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [12/20]

Dr. Israr Ahmed 39.75 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [13 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [13/20]

Dr. Israr Ahmed 42.63 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [14 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [14/20]

Dr. Israr Ahmed 41.66 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [15 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [15/20]

Dr. Israr Ahmed 41.14 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [16 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [16/20]

Dr. Israr Ahmed 41.37 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [17 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [17/20]

Dr. Israr Ahmed 40.25 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [18 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [18/20]

Dr. Israr Ahmed 41.11 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [19 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [19/20]

Dr. Israr Ahmed 77.17 MB 0:50
003 Surah Al-e-Imran [20 of 20]

تفسیرسورۃ آلِ عمران [20/20]

Dr. Israr Ahmed 42.59 MB 0:50
004 Surah Nisa [01 of 26]

تفسير سورہ النساء [01/26]

Dr. Israr Ahmed 43.21 MB 0:50
004 Surah Nisa [02 of 26]

تفسير سورہ النساء [02/26]

Dr. Israr Ahmed 45.52 MB 0:50
004 Surah Nisa [03 of 26]

تفسير سورہ النساء [03/26]

Dr. Israr Ahmed 35.56 MB 0:50
004 Surah Nisa [04 of 26]

تفسير سورہ النساء [04/26]

Dr. Israr Ahmed 36.55 MB 0:50
004 Surah Nisa [05 of 26]

تفسير سورہ النساء [05/26]

Dr. Israr Ahmed 42.48 MB 0:50
004 Surah Nisa [06 of 26]

تفسير سورہ النساء [06/26]

Dr. Israr Ahmed 41.71 MB 0:50
004 Surah Nisa [07 of 26]

تفسير سورہ النساء [07/26]

Dr. Israr Ahmed 42.09 MB 0:50
004 Surah Nisa [08 of 26]

تفسير سورہ النساء [08/26]

Dr. Israr Ahmed 40.01 MB 0:50
004 Surah Nisa [09 of 26]

تفسير سورہ النساء [09/26]

Dr. Israr Ahmed 41.46 MB 0:50
004 Surah Nisa [10 of 26]

تفسير سورہ النساء [10/26]

Dr. Israr Ahmed 39.18 MB 0:50
004 Surah Nisa [11 of 26]

تفسير سورہ النساء [11/26]

Dr. Israr Ahmed 39.55 MB 0:50
004 Surah Nisa [12 of 26]

تفسير سورہ النساء [12/26]

Dr. Israr Ahmed 41.40 MB 0:50
004 Surah Nisa [13 of 26]

تفسير سورہ النساء [13/26]

Dr. Israr Ahmed 39.53 MB 0:50
004 Surah Nisa [14 of 26]

تفسير سورہ النساء [14/26]

Dr. Israr Ahmed 43.44 MB 0:50
004 Surah Nisa [15 of 26]

تفسير سورہ النساء [15/26]

Dr. Israr Ahmed 36.17 MB 0:50
004 Surah Nisa [16 of 26]

تفسير سورہ النساء [16/26]

Dr. Israr Ahmed 40.88 MB 0:50
004 Surah Nisa [17 of 26]

تفسير سورہ النساء [17/26]

Dr. Israr Ahmed 38.04 MB 0:50
004 Surah Nisa [18 of 26]

تفسير سورہ النساء [18/26]

Dr. Israr Ahmed 38.56 MB 0:50
004 Surah Nisa [19 of 26]

تفسير سورہ النساء [19/26]

Dr. Israr Ahmed 40.95 MB 0:50
004 Surah Nisa [20 of 26]

تفسير سورہ النساء [20/26]

Dr. Israr Ahmed 40.74 MB 0:50
004 Surah Nisa [21 of 26]

تفسير سورہ النساء [21/26]

Dr. Israr Ahmed 41.46 MB 0:50
004 Surah Nisa [22 of 26]

تفسير سورہ النساء [22/26]

Dr. Israr Ahmed 41.69 MB 0:50
004 Surah Nisa [23 of 26]

تفسير سورہ النساء [23/26]

Dr. Israr Ahmed 42.72 MB 0:50
004 Surah Nisa [24 of 26]

تفسير سورہ النساء [24/26]

Dr. Israr Ahmed 41.81 MB 0:50
004 Surah Nisa [25 of 26]

تفسير سورہ النساء [25/26]

Dr. Israr Ahmed 40.59 MB 0:50
004 Surah Nisa [26 of 26]

تفسير سورہ النساء [26/26]

Dr. Israr Ahmed 39.10 MB 0:50
005 Surah Maeda [01 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [01/18]

Dr. Israr Ahmed 42.51 MB 0:50
005 Surah Maeda [02 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [02/18]

Dr. Israr Ahmed 1.64 MB 0:50
005 Surah Maeda [03 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [03/18]

Dr. Israr Ahmed 41.74 MB 0:50
005 Surah Maeda [04 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [04/18]

Dr. Israr Ahmed 40.45 MB 0:50
005 Surah Maeda [05 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [05/18]

Dr. Israr Ahmed 41.88 MB 0:50
005 Surah Maeda [06 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [06/18]

Dr. Israr Ahmed 40.09 MB 0:50
005 Surah Maeda [07 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [07/18]

Dr. Israr Ahmed 40.71 MB 0:50
005 Surah Maeda [08 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [08/18]

Dr. Israr Ahmed 41.93 MB 0:50
005 Surah Maeda [09 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [09/18]

Dr. Israr Ahmed 42.92 MB 0:50
005 Surah Maeda [10 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [10/18]

Dr. Israr Ahmed 44.33 MB 0:50
005 Surah Maeda [11 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [11/18]

Dr. Israr Ahmed 43.02 MB 0:50
005 Surah Maeda [12 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [12/18]

Dr. Israr Ahmed 42.67 MB 0:50
005 Surah Maeda [13 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [13/18]

Dr. Israr Ahmed 42.57 MB 0:50
005 Surah Maeda [14 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [14/18]

Dr. Israr Ahmed 38.27 MB 0:50
005 Surah Maeda [15 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [15/18]

Dr. Israr Ahmed 42.66 MB 0:50
005 Surah Maeda [16 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [16/18]

Dr. Israr Ahmed 46.39 MB 0:50
005 Surah Maeda [17 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [17/18]

Dr. Israr Ahmed 39.21 MB 0:50
005 Surah Maeda [18 of 18]

تفسيرسورہ المائدہ [18/18]

Dr. Israr Ahmed 41.38 MB 0:50
050 Surah Qaaf [1 of 2]

تفسیرسورۃ ق [1/2]

Dr. Israr Ahmed 128.08 MB 0:50
050 Surah Qaaf [2 of 2]

تفسیرسورۃ ق [2/2]

Dr. Israr Ahmed 127.77 MB 0:50
051 Surah Az Zariat [1 of 2]

تفسیرسورۃ الذّاریات [1/2]

Dr. Israr Ahmed 66.12 MB 0:50
051 Surah Az Zariat [2 of 2]

تفسیرسورۃ الذّاریات [2/2]

Dr. Israr Ahmed 83.50 MB 0:50
052 Surah Toor

تفسیرسورۃ الطور

Dr. Israr Ahmed 68.50 MB 0:50
053 Surah An Najam [1 of 2]

تفسیرسورۃ النّجم [1/2]

Dr. Israr Ahmed 133.95 MB 0:50
053 Surah An Najam [2 of 2]

تفسیرسورۃ النّجم [2/2]

Dr. Israr Ahmed 132.66 MB 0:50
054 Surah Al Qamar [1 of 2]

تفسیرسورۃ القمر [1/2]

Dr. Israr Ahmed 46.17 MB 0:50
054 Surah Al Qamar [2 of 2]

تفسیرسورۃ القمر [2/2]

Dr. Israr Ahmed 75.19 MB 0:50
055 Al_Rehman [1 of 4]

تفسیرسورۃ الرّحمن [1/4]

Dr. Israr Ahmed 66.23 MB 0:50
055 Al_Rehman [2 of 4]

تفسیرسورۃ الرّحمن [2/4]

Dr. Israr Ahmed 65.07 MB 0:50
055 Al_Rehman [3 of 4]

تفسیرسورۃ الرّحمن [3/4]

Dr. Israr Ahmed 111.40 MB 0:50
055 Al_Rehman [4 of 4]

تفسیرسورۃ الرّحمن [4/4]

Dr. Israr Ahmed 72.46 MB 0:50
056 Surah Waqia [1 of 3]

تفسیر سورۃ الواقعہ [1/3]

Dr. Israr Ahmed 90.38 MB 0:50
056 Surah Waqia [2 of 3]

تفسیر سورۃ الواقعہ [2/3]

Dr. Israr Ahmed 46.53 MB 0:50
056 Surah Waqia [3 of 3]

تفسیر سورۃ الواقعہ [3/3]

Dr. Israr Ahmed 106.71 MB 0:50
057 Surah Hadeed [1 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [1/9]

Dr. Israr Ahmed 133.64 MB 0:50
057 Surah Hadeed [2 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [2/9]

Dr. Israr Ahmed 85.88 MB 0:50
057 Surah Hadeed [3 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [3/9]

Dr. Israr Ahmed 134.29 MB 0:50
057 Surah Hadeed [4 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [4/9]

Dr. Israr Ahmed 70.01 MB 0:50
057 Surah Hadeed [5 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [5/9]

Dr. Israr Ahmed 65.10 MB 0:50
057 Surah Hadeed [6 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [6/9]

Dr. Israr Ahmed 68.83 MB 0:50
057 Surah Hadeed [7 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [7/9]

Dr. Israr Ahmed 66.83 MB 0:50
057 Surah Hadeed [8 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [8/9]

Dr. Israr Ahmed 112.06 MB 0:50
057 Surah Hadeed [9 of 9]

تفسیرسورۃ الحدید [9/9]

Dr. Israr Ahmed 19.77 MB 0:50
058 Surah Mujadila [1 of 5]

سورۃ المجادلہ [1/5]

Dr. Israr Ahmed 46.92 MB 0:50
058 Surah Mujadila [2 of 5]

سورۃ المجادلہ [2/5]

Dr. Israr Ahmed 75.50 MB 0:50
058 Surah Mujadila [3 of 5]

سورۃ المجادلہ [3/5]

Dr. Israr Ahmed 40.75 MB 0:50
058 Surah Mujadila [4 of 5]

سورۃ المجادلہ [4/5]

Dr. Israr Ahmed 21.89 MB 0:50
058 Surah Mujadila [5 of 5]

سورۃ المجادلہ [5/5]

Dr. Israr Ahmed 42.12 MB 0:50
059 Surah Hashar [1 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [1/7]

Dr. Israr Ahmed 38.10 MB 0:50
059 Surah Hashar [2 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [2/7]

Dr. Israr Ahmed 63.77 MB 0:50
059 Surah Hashar [3 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [3/7]

Dr. Israr Ahmed 58.64 MB 0:50
059 Surah Hashar [4 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [4/7]

Dr. Israr Ahmed 70.95 MB 0:50
059 Surah Hashar [5 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [5/7]

Dr. Israr Ahmed 50.70 MB 0:50
059 Surah Hashar [6 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [6/7]

Dr. Israr Ahmed 65.65 MB 0:50
059 Surah Hashar [7 of 7]

تفسیرسورۃ الحشر [7/7]

Dr. Israr Ahmed 57.05 MB 0:50
060 Surah Mumtahina [1 of 5]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [1/5]

Dr. Israr Ahmed 67.05 MB 0:50
060 Surah Mumtahina [2 of 5]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [2/5]

Dr. Israr Ahmed 54.89 MB 0:50
060 Surah Mumtahina [3 of 5]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [3/5]

Dr. Israr Ahmed 55.33 MB 0:50
060 Surah Mumtahina [4 of 5]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [4/5]

Dr. Israr Ahmed 42.24 MB 0:50
060 Surah Mumtahina [5 of 5]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [5/5]

Dr. Israr Ahmed 76.75 MB 0:50
061 Surah As-Saff [1 of 5]

تفسير سورہ الصّف [1/5]

Dr. Israr Ahmed 86.28 MB 0:50
061 Surah As-Saff [2 of 5]

تفسير سورہ الصّف [2/5]

Dr. Israr Ahmed 58.48 MB 0:50
061 Surah As-Saff [3 of 5]

تفسير سورہ الصّف [3/5]

Dr. Israr Ahmed 68.48 MB 0:50
061 Surah As-Saff [4 of 5]

تفسير سورہ الصّف [4/5]

Dr. Israr Ahmed 74.85 MB 0:50
061 Surah As-Saff [5 of 5]

تفسير سورہ الصّف [5/5]

Dr. Israr Ahmed 74.03 MB 0:50
062 Surah As-Saff [1 of 2]

تفسير سورہ الصّف [1/2]

Dr. Israr Ahmed 90.39 MB 0:50
062 Surah As-Saff [2 of 2]

تفسير سورہ الصّف [2/2]

Dr. Israr Ahmed 65.93 MB 0:50
063 Surah Munafiqoon

تفسیرسورۃ المنافقون

Dr. Israr Ahmed 0.00 MB 0:50
064 Surah Mumtahina [1 of 3]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [1/3]

Dr. Israr Ahmed 120.99 MB 0:50
064 Surah Mumtahina [2 of 3]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [2/3]

Dr. Israr Ahmed 71.67 MB 0:50
064 Surah Mumtahina [3 of 3]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [3/3]

Dr. Israr Ahmed 47.29 MB 0:50
065 Surah Mumtahina [1 of 2]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [1/2]

Dr. Israr Ahmed 57.42 MB 0:50
065 Surah Mumtahina [2 of 2]

تفسیر سورۃ الممتحنہ [2/2]

Dr. Israr Ahmed 57.18 MB 0:50
066 Surah Tehreem [1 of 3]

تفسیر سورۃ التّحریم [1/3]

Dr. Israr Ahmed 77.22 MB 0:50
066 Surah Tehreem [2 of 3]

تفسیر سورۃ التّحریم [2/3]

Dr. Israr Ahmed 78.76 MB 0:50
066 Surah Tehreem [3 of 3]

تفسیر سورۃ التّحریم [3/3]

Dr. Israr Ahmed 73.37 MB 0:50
067 Surah Al-Mulk [1 of 3]

تفسیر سورۃ الملک [1/3]

Dr. Israr Ahmed 75.56 MB 0:50
067 Surah Al-Mulk [2 of 3]

تفسیر سورۃ الملک [2/3]

Dr. Israr Ahmed 45.01 MB 0:50
067 Surah Al-Mulk [3 of 3]

تفسیر سورۃ الملک [3/3]

Dr. Israr Ahmed 88.41 MB 0:50
068 Surah Al-Qalam

تفسیر سورۃ القلم

Dr. Israr Ahmed 190.13 MB 0:50
069 Surah Al-Haqqa [1 of 2]

تفسیر سورۃ الحاقہ  [1/2]

Dr. Israr Ahmed 66.66 MB 0:50
069 Surah Al-Haqqa [2 of 2]

تفسیر سورۃ الحاقہ  [2/2]

Dr. Israr Ahmed 78.29 MB 0:50
070 Surah Al Maarij [1 of 4]

تفسیر سورۃ المعارج [1/4]

Dr. Israr Ahmed 43.48 MB 0:50
070 Surah Al Maarij [2 of 4]

تفسیر سورۃ المعارج [2/4]

Dr. Israr Ahmed 23.63 MB 0:50
070 Surah Al Maarij [3 of 4]

تفسیر سورۃ المعارج [3/4]

Dr. Israr Ahmed 60.71 MB 0:50
070 Surah Al Maarij [4 of 4]

تفسیر سورۃ المعارج [4/4]

Dr. Israr Ahmed 53.65 MB 0:50
071 Surah Nooh

تفسیر سورۃ نوح

Dr. Israr Ahmed 76.41 MB 0:50
072 Surah Jin [1 of 2]

تفسیر سورۃ الجن [1/2]

Dr. Israr Ahmed 81.12 MB 0:50
072 Surah Jin [2 of 2]

تفسیر سورۃ الجن [2/2]

Dr. Israr Ahmed 74.99 MB 0:50
073 Surah Al-Muzammil [1 of 4]

تفسیر سورۃ المزمل [1/4]

Dr. Israr Ahmed 82.76 MB 0:50
073 Surah Al-Muzammil [2 of 4]

تفسیر سورۃ المزمل [2/4]

Dr. Israr Ahmed 46.92 MB 0:50
073 Surah Al-Muzammil [3 of 4]

تفسیر سورۃ المزمل [3/4]

Dr. Israr Ahmed 80.41 MB 0:50
073 Surah Al-Muzammil [4 of 4]

تفسیر سورۃ المزمل [4/4]

Dr. Israr Ahmed 41.13 MB 0:50
074 Surah Al-Muddassir [1 of 4]

تفسیر سورۃ المدثر [1/4]

Dr. Israr Ahmed 69.58 MB 0:50
074 Surah Al-Muddassir [2 of 4]

تفسیر سورۃ المدثر [2/4]

Dr. Israr Ahmed 69.69 MB 0:50
074 Surah Al-Muddassir [3 of 4]

تفسیر سورۃ المدثر [3/4]

Dr. Israr Ahmed 71.86 MB 0:50
074 Surah Al-Muddassir [4 of 4]

تفسیر سورۃ المدثر [4/4]

Dr. Israr Ahmed 79.38 MB 0:50
075 Surah Al-Qayamah [1 of 5]

تفسیر سورۃ القیامہ [1/5]

Dr. Israr Ahmed 59.95 MB 0:50
075 Surah Al-Qayamah [2 of 5]

تفسیر سورۃ القیامہ [2/5]

Dr. Israr Ahmed 57.33 MB 0:50
075 Surah Al-Qayamah [3 of 5]

تفسیر سورۃ القیامہ [3/5]

Dr. Israr Ahmed 64.24 MB 0:50
075 Surah Al-Qayamah [4 of 5]

تفسیر سورۃ القیامہ [4/5]

Dr. Israr Ahmed 62.35 MB 0:50
075 Surah Al-Qayamah [5 of 5]

تفسیر سورۃ القیامہ [5/5]

Dr. Israr Ahmed 3.26 MB 0:50
076 Surah Ad-Dahar [1 of 4]

تفسير سورہ الدھر [1/4]

Dr. Israr Ahmed 62.97 MB 0:50
076 Surah Ad-Dahar [2 of 4]

تفسير سورہ الدھر [2/4]

Dr. Israr Ahmed 61.59 MB 0:50
076 Surah Ad-Dahar [3 of 4]

تفسير سورہ الدھر [3/4]

Dr. Israr Ahmed 63.58 MB 0:50
076 Surah Ad-Dahar [4 of 4]

تفسير سورہ الدھر [4/4]

Dr. Israr Ahmed 64.93 MB 0:50
077 Surah Al-Mursilaat [1 of 2]

تفسير سورہ المرسلات [1/2]

Dr. Israr Ahmed 66.38 MB 0:50
077 Surah Al-Mursilaat [2 of 2]

تفسير سورہ المرسلات [2/2]

Dr. Israr Ahmed 44.86 MB 0:50
078 Surah An-Naba

تفسير سورہ النباء

Dr. Israr Ahmed 92.01 MB 0:50
079 Surah Naaziat

تفسير سورہ النازعات

Dr. Israr Ahmed 104.96 MB 0:50
080 Surah Abas

تفسير سورہ عبس

Dr. Israr Ahmed 114.45 MB 0:50
081 Surah At-Takveer

تفسير سورہ التکوير

Dr. Israr Ahmed 119.60 MB 0:50
082 Surah Infitaar

تفسير سورہ الانفطار

Dr. Israr Ahmed 93.01 MB 0:50
083 Surah Muttaffifeen

تفسير سورہ المطففين

Dr. Israr Ahmed 104.07 MB 0:50
084 Surah Inshiqaq

تفسير سورہ الانشقاق

Dr. Israr Ahmed 127.41 MB 0:50
085 Surah Burooj

تفسير سورہ البروج

Dr. Israr Ahmed 136.23 MB 0:50
086 Surah Tariq

تفسير سورہ الطارق

Dr. Israr Ahmed 103.77 MB 0:50
087 Surah Aa’la

تفسير سورہ الاعلي

Dr. Israr Ahmed 99.63 MB 0:50
088 Surah Ghashiah

تفسير سورہ الغاشيہ

Dr. Israr Ahmed 99.58 MB 0:50
089 Surah Al-Fajar [1 of 2]

تفسير سورہ الفجر [1/2]

Dr. Israr Ahmed 84.76 MB 0:50
089 Surah Al-Fajar [2 of 2]

تفسير سورہ الفجر [2/2]

Dr. Israr Ahmed 36.82 MB 0:50
090 Surah Al-Balad

تفسير سورہ البلد

Dr. Israr Ahmed 53.49 MB 0:50
091 Surah Shams

تفسير سورہ الشمس

Dr. Israr Ahmed 96.84 MB 0:50
092 Surah Al-Lail

تفسير سورہ الليل

Dr. Israr Ahmed 44.20 MB 0:50
093 Surah Dhuha

تفسير سورہ الضحي

Dr. Israr Ahmed 84.77 MB 0:50
094 Surah Al-Inshirah

تفسير سورہ الانشراح

Dr. Israr Ahmed 73.15 MB 0:50
095 Surah At-Teen

تفسير سورہ التين

Dr. Israr Ahmed 69.11 MB 0:50
096 Surah Alaq [1 of 2]

تفسير سورہ العلق [1/2]

Dr. Israr Ahmed 77.25 MB 0:50
096 Surah Alaq [2 of 2]

تفسير سورہ العلق [2/2]

Dr. Israr Ahmed 99.51 MB 0:50
097 Surah Al-Qadar

تفسير سورہ القدر

Dr. Israr Ahmed 58.36 MB 0:50
098 Surah Bayyinah

تفسير سورہ البينہ

Dr. Israr Ahmed 71.32 MB 0:50
099 Surah Zilzaal

تفسير سورہ الزلزال

Dr. Israr Ahmed 35.71 MB 0:50
100 Aadiat   

 العاديات

Dr. Israr Ahmed 15.01 MB 0:50
101 Al-Qaria

 القاريہ

Dr. Israr Ahmed 73.11 MB 0:50
102 Takasur

التکاثر

Dr. Israr Ahmed 73.11 MB 0:50
103 Surah Asar [1 of 2]

تفسير سورہ العصر [1/2]

Dr. Israr Ahmed 71.30 MB 0:50
103 Surah Asar [2 of 2]

تفسير سورہ العصر [2/2]

Dr. Israr Ahmed 78.88 MB 0:50
104 Surah Humazah

تفسير سورہ الھمزہ

Dr. Israr Ahmed 65.64 MB 0:50
105 Surah Al-feel

 الفيل

Dr. Israr Ahmed 75.38 MB 0:50
106 Surah Al-Quresh

القريش

Dr. Israr Ahmed 75.38 MB 0:50
107 Surah Ma’oon

تفسير سورہ الماعون

Dr. Israr Ahmed 76.65 MB 0:50
108 Surah Kausar

الکوثر

Dr. Israr Ahmed 76.65 MB 0:50
109 Surah Kafiroon

تفسير سورہ الکافرون

Dr. Israr Ahmed 88.04 MB 0:50
110 Surah Al-Nasr

النصر

Dr. Israr Ahmed 88.04 MB 0:50
111 Surah Lahb

تفسير سورہ اللہب

Dr. Israr Ahmed 67.99 MB 0:50
112 Surah Ikhlas

تفسير سورہ الاخلاص

Dr. Israr Ahmed 70.58 MB 0:50
113 Surah Al-Falaq

تفسير سورہ الفلق

Dr. Israr Ahmed 88.44 MB 0:50
114 Surah Naas

تفسير سورہ الناس

Dr. Israr Ahmed 79.23 MB 0:50

0 Responses to “Dars-e-Quran by Dr. Israr Ahmad”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
website Stats

  • 459,712 Hits

Enter your email address to follow this Website and receive notifications of new updates by email.

Join 502 other followers

Top Posts

Adnan Chamkani Islamic Videos

Calendar

May 2020
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Follow me on Twitter


ارتقاءِ حيات

اسلامی شعور کو جِلا بخشنے کی مبہم کوشش

مسنون دعائیں

قرآن مجید و حدیث سے مستند دعائیں جو برکت و رحمتوں کا خزانہ ہیں۔

داستان ستم

ظالم و شاطر لوگوں کی سچی کہانیاں

فانی دنیا

یہ دنیا فانی ہے۔۔۔اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔

Pukhto Adab aw Tareekh

Pukhto Shairy aw adabi Tolani

القرآن الکریم

A Portal of The Holy Qura'an | Islamic Articles | Speaches | Hamd o Naat | Poems | Wallpapers

Xpert Computers | Sales & Services Tarnab Farm

Desktops - Laptops - Accessories

%d bloggers like this: